Hanya penyewa berdaftar akan diberikan akses kepada unit storan anda. Untuk memberi kebenaran kepada orang lain, kedua-dua penyewa dan pihak yang diberi kebenaran akan dikehendaki menandatangani Borang Kebenaran.

Anda mempunyai kebebasan untuk mengakses item anda tujuh hari seminggu, 24 jam sehari. Teruskan dengan menambah atau mengeluarkan barang-barang dari unit storan anda pada bila-bila masa sahaja mengikut keselesaan anda.